Bestevent | Olomoucka 77 | Czechia

  • Instagram sociální Icon
  • Facebook Social Icon

© 2015 BY bestevent

Tyto stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s použitím cookies. Souhlasím     

Zásady zpracování osobních údajů

VÁŠNIVÁ KOLUMBIE

BOGOTA

1. den - BOGOTA

Přílet do hlavního města Bogota kolem 14hod.

Po transferu z letiště nás čeká ubytovaní v hotelu a odpočinek.

Večer je možná návštěva centra s ochutnávkou kolumbijske kávy a večere s programem (kolumbijské tance, zpěv...) na místní farmě.

1. day – BOGOTA

Arriving in the capital town Bogota around 14 a.m.
After a transfer from the airport, is waiting for us the relax at the hotel.
In the evening is possible the Colombian coffee tasting in the center and dinner with the program (Colombian dances, singing ...) at the local farm.

2. den - BOGOTA

Po snídani následuje celodenní návštěva města. Prohlídka historického centra Candelaria, které se rozprostírá kolem hlavního náměstí Plaza Bolivar. Dále je možná návšteva Muzea zlata nebo muzea Botero, které shromažďuje sbírku děl Picassa, Renoira, Daliho či Moneta. Po obědě ve vybrané místní restauraci následuje výstup pěšky nebo lanovkou Cerro de Monserrate (3210m.n.) odkud je možné vidět celou Bogotu. Před večeří se můžete svézt místním autobusem Chiva, na jehož palubě se tancuje

na rytmy živé kapely.

2. day – BOGOTA

 

Breakfast is followed by a full day visit into the city. Tour of the historic center of Candelaria, which spreads around Plaza Bolivar. It is also possible to visit the Gold Museum or the Botero Museum, which collects a collection of works by Picasso, Renoir, Dali and Monet. After lunch, the local restaurant is followed by a walk or by funicular the Cerro de Monserrate (3210 m) from where it´s possible to see the whole Bogota. Before dinner, you can ride the local bus Chiva, on which board the people dance into the rhythms of a live band. 

CARTAGENA

3. den - ZIPAQUIRA - CARTAGENA

Celodenní výlet do 50 km od Bogoty vzdáleného města - Zaipaquira. Zde je k vidění jedinečný architektonický projekt, podzemní solná katedrála sahající až do hloubky 120 m. Kolem 16.00 hod transfer na letiště, v 17.00 hododlet. Přílet do Cartageny kolem 19.00 hod. Ubytování v hotelu Alfiz (stylový hotel z 17.století) a večeře na náměstí v místní hospůdce.

4. den - CARTAGENA

Prohlídka pevnosti a historického centra města. Po obědě je možnost koupání nebo volného programu.

5. den - ISLA DE ROSARIO

Celodenní výlet lodí na Isla de Rosario. Zde je možnost příjemného koupání, po obědě je připraven program.

Návrat je v podvečerních hodinách. K večeři je možné využít některou z místních příjemných hospůdek.

3. day - ZIPAQUIRA – CARTAGENA

A day trip to 50 km from Bogota, a distant city - Zaipaquira. Here is an unique architectural project, an underground salt cathedral extending to a depth of 120 m. Around 4 a.m. transfer to the airport and departure at 5 a.m. Arrival to Cartagena around 7 p.m. Accommodation at the Alfiz Hotel (17th century stylish hotel) and dinner on the square in the local pub.

4. day – CARTAGENA

 

Tour of the fortress and the historic city center. After lunch there is a possibility of swimming or free program.

5. day - ISLA DE ROSARIO

 

All day trip to Isla de Rosario. Here is the possibility of a pleasant bathing and after lunch there is a prepared program. The return is in the afternoon. Dinner can be enjoyed by some of the local delicious pubs.

TOTUMO VULCANO

SANTA MARTA

6. den - TOTUMO VOLCANO - SIERRA NEVADA DE

              SANTA MARTA

Přesun vozem na Totumo Volcano - malou, vyhaslou sopku, kde je možnost oddávat se bahenním

koupelím. Po obědě se přesuneme dál směrem do Santa Marty.

Zde nás čeká ubytování a zasloužená večeře.

7. den - SANTA MARTA

Volný den v Santa Marta s možností koupání

či poznávání místní kultury.

6. day - TOTUMO VOLCANO - SIERRA NEVADA DE

              SANTA MARTA

Move by car to Totumo Volcano - a small, extinct volcano where you can indulge in mud baths. After lunch, we'll move on to Santa Marty.

Awaiting accommodation and a deserved dinner here.

7. day - SANTA MARTA

Free day in Santa Marta with the possibility of bathing or exploring the local culture.

NATIONAL PARK TAYRONA

8. den - NATIONAL PARK TAYRONA

Celodenní výlet vozem do národního parku Tayrona.

Zde nás čeká návštěva indiánské vesnice spojená s obědem, možnost koupání na panenských plážích.

Možný je i nocleh v sítích.

9. den - NATIONAL PARK SIERRA NEVADA

Celodenní výlet autem do národního parku Sierra Nevada. Čeká nás prohlídka horských vodopádů,návštěva kávových plantáží. Park Sierra Nevada má rozlohu cca.3800km2. Horské oblasti parku jsou obklopeny hlubokým údolím pokrytým ledovci s vysokohorskými jezery. Masivy Sierra Navada dosahují vrcholu az 5000m.

Oběd v místní hospůdce a návrat ve večerních hodinách vozem do Santa Marty.

8. day - NATIONAL PARK TAYRONA

All day trip by car to the Tayron National Park.
There is a visit to the Indian village associated with lunch, the possibility of bathing on virgin beaches.
It is also possible to stay in the nets.

9. day - NATIONAL PARK SIERRA NEVADA

All day trip by car to the Sierra Nevada National Park. There is a tour of mountain waterfalls and a visit to coffee plantations. The Sierra Nevada Park has an area of approximately 3800 km2.

Mountain areas of the park are surrounded by a deep valley covered by glaciers with alpine lakes. Sierra Navada massifs reach a peak of up to 5000 m.

Lunch in the local pub and return in the evening by car to Santa Marta.

PLAYA BLANCA

AMAZONIE

10. den - PLAYA BLANCA

Přesun vozem ze Santa Marty do typické karibské vesnice a odtud dál lodí za krásami panenských pláží Karibiku. (Playa Blanca, prohlídka mořského akvaria...)

Možnost koupání, potápění.... Návrat ve večerních hodinách.

10. day - PLAYA BLANCA

Move from Santa Marty to a typical Caribbean village and then continue on the boat behind the beauties of the virgin Caribbean beaches. (Playa Blanca, tour of the sea aquarium ...)

Bathing, diving ... Return in the evening.

11. - 14. den - AMAZONIE

 - možnost prodloužení cesty

11. - 14. day - AMAZONIE

 - possibility of extending the trip

TERMÍNY PRO ROK 2019

22.09. - 5. 10. 2019

13.10. - 26. 10. 2019

02. 11. - 19.11. 2019

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O TERMÍNECH A DALŠÍCH PROGRAMECH NÁS KONTAKTUJTE NA:

TEL: 773 660 967

E-MAILEM veronika.knirschova@bestevent.cz

FOR MORE INFORMATION ABOUT TERMS AND OTHER PROGRAMS, CONTACT US ON

PHONE: 773 660 967

E-MAIL veronika.knirschova@bestevent.cz